Forgalmász Konferencia a közlekedésbiztonságért-2024

Az országos közutak közlekedésbiztonságáért felelős szakemberek továbbképzése, a Forgalmász Konferencia 2014-2019 között a KTI szervezésében valósult meg. A rendezvény iránt érdeklődők száma évről évre növekedett, így a továbbképzés hagyománnyá vált. A konferencia – amely 2024 február végén újra megrendezésre került – célja a szakemberek továbbképzése, a szakmai együttgondolkodás elősegítése, a szakmai kapcsolatok megerősítése, az egységes közlekedésbiztonsági rendszer kialakítása Magyarország területén. A rendezvény teret biztosít a közúti biztonsági felülvizsgálat és audit módszereinek elmélyítéséhez, valamint az aktuális közlekedésbiztonsági feladatok kapcsán a szakemberek véleményének, tapasztalatainak megismeréséhez, összevetéséhez.

A továbbképzés meghatározó jellegű a forgalomtechnikával foglalkozó szakemberek számára, így idén, amikor a rendezvény megrendezésére február végén ismét sor kerülhetett, több mint 60 szakember jelent meg. A résztvevők főként a Magyar Közút budapesti, illetve vármegyei munkatársai, illetve a KTI munkatársai voltak. A két napos tanácskozás tartalmazott számos plenáris előadást és előzetes csoportmunkát igénylő közös gondolkodást, feladatmegoldást.

A továbbképzés programtervét a Magyar Közút és a KTI közösen alakította ki. A konferenciát megelőzően a résztvevők megkapták a továbbképzés során megtartandó előadásokhoz szükséges elvégzendő feladatok, kutatások, illetve a kifejtendő aktuális kérdéskörök anyagait. Emellett a két napban a megtartott előadások mellett a tanácskozásnak interaktív része is volt, amelynek során lehetőség nyílt csoportmunkát igénylő közös problémamegoldásra, videóelemzésre, szakmai párbeszédre.

Az előadások során szó esett a balesetekben elhunytak és megsérültek számának alakulásáról, ezek csökkentési lehetőségeiről, a gépjárművezetők elsőbbségadási hajlandóságáról a gyalogosok számára, valamint az intelligens beavatkozások alkalmazási lehetőségéről a közúti infrastruktúrában. A Magyar Közút munkatársai előadásaikban ismertették az általuk tapasztalt problémákat, valamint a saját területükön alkalmazott megoldásokat.

Az előadások során szó volt a közúthálózat jelenlegi állapotáról, a gyorsforgalmi úthálózat bővítési lehetőségéről, valamint az intelligens megoldások alkalmazásáról is. Számos előadás célja volt a szakemberek közötti szakmai vita kezdeményezése, a közös gondolkodás elősegítése.