Harminc éves jubileuma alkalmából nívós díjakkal jutalmazta az út- és vasútépítő szakemberek munkáját a MAÚT

Ünnepi közgyűlést tartott a vezető magyar szakmai szervezet.

Májusban tartotta meg szokásos éves közgyűlését a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság. A FŐMTERV épületébe szervezett találkozót Nyiri Szabolcs elnök köszöntötte a résztvevőket, majd „A Közlekedési Kultúra Napja 2024” videóüzenetével emelte ki a kezdeményezés fontosságát – írják a lapunkhoz eljuttatott öszlefoglalóban.

Az idén alapításának harmincadik évfordulóját üneplő egyesület közgyűléséről többen térhettek haza kiemelkedő munkájuk elismeréseként a MAÚT által alapított díjakkal.

Összesen öten vihették haza az Aranymérföldkövet és a Vásárhelyi Boldizsár-díjat

Aranymérföldkő díjjal jutalmazták Thoroczkay Zsolt okleveles közlekedésépítő mérnök, okleveles urbanisztikai szakmérnök, mérnök-közgazdászt, akit a közúti infrastruktúra szakmapolitikai területén hosszú időn keresztül kifejtett aktív munkássága, valamint a műszaki szabályozás korszerű működési modelljének széleskörű elfogadtatása érdekében kifejtett jelentős munkájáért ismertek el. Ezzel a neves díjjal tüntették ki Kirilly Kálmán okleveles közlekedésmérnököt a vasúti távközlés és biztosítóberendezések területén a MÁV és a MAÚT szolgálatában végzett, sok évtizedes mérnöki és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Vásárhelyi Boldizsár-díjat kapott Máté Éva okleveles építőmérnök, a közlekedési szakigazgatási és hatósági területen eltöltött több évtizedes, kitartó, segítőkész munkássága és a közúti hidak műszaki szabályozásához kapcsolódó elkötelezett közreműködése elismeréseként. Ugyanezen díjjal ismerték el Nádasdy Tamás építőmérnököt, közúti biztonsági auditort a közúti infrastruktúra tervezés és a közlekedésbiztonság, továbbá a műszaki előírások korszerűsítése területén végzett elkötelezett munkája elismeréseként, illetve Prudner András építőmérnököt, vasútépítési és pályafenntartási szakmérnököt, jogi szakokleveles mérnököt, műszaki szakoktatót a vasúti üzemeltetés, fejlesztés, beruházás és szakoktatás területén a MÁV szolgálatában, valamint a vasúti műszaki szabályozás megújult modelljének széleskörű működtetése területén végzett elkötelezett munkássága elismeréseként.

A pályakezdő mérnökökre is jelentős figyelmet fordítottak

Ezúttal is kiosztották a Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázaton eredményt elért fiataloknak járó díjakat.  Első díjat nyertek, akik elődásukban bemutatták diplomamunkájukat:

Horváth János (SZE) – Sínhibák, különös tekintettel az RCF hibák hatása a vasúti pályára és annak áteresztőképességére, Kovács Katalin (SZE),- Kerékpárral közlekedők előzésekor tartandó oldaltávolság vizsgálata külföldi szabályozásokon és kerékpárral közlekedők komfortszintjének vizsgálatán keresztül,  Molnár Levente (BME) – A nyitott közúti vasúti vágányok sinállapot és forgalmi terhelés összefüggései.

Második díjat kaptak Suga Márton (BME), harmadik díjat pedig Molnár András Dávid (BME), Papcsák Petra Valéria (BME), valamint Szuri Beatrix (SZE).

Különdíjjal jutalmazták Kövendi-Fülöp Rékát (SZE) és emléklapot kaptak Dani Eszter (SZE)

Komor Ákos (Pécsi Tudományegyetem), Leskó Mónika (BME), Pék Márton (SZE), Rapcsák Emese (SZE), Szirtes Ádám (Óbudai Egyetem), illetve Trekoványecz Tibor Balázs (Óbudai Egyetem).

Megünnepelték az évfordulót és megválasztották a tisztviselőket

A díjátadások és a magas színvonalú előadások után Dr. Kerékgyártó János közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár (ÉKM) a közlekedési hatósági feladatok aktualitásairól beszélt.

A szünet után a MAÚT Alapítói találkozóján készült hangulatos kisfilmmel lepték meg a közönséget, amiben az alapító tagok közül néhányan küldenek jókívánságokat a szervezetnek a 30. évforduló alkalmából, majd Nyiri Szabolcs elnök megtartotta elnöki beszámolóját.

Az ünneplés és egy rövid szünetet követően megkezdődött a szavazás, aminek eredményeképp huszonhat tisztségviselőt választottak meg a MAÚT tagjai.

  • Egyhangúan fogadták el a tisztségviselőket, akik folytatják vagy megkezdik tevékenységüket a következő ciklusban. A MAÚT elnökének újraválasztották Nyiri Szabolcsot, elnökhelyettesnek Mayer Andrást, közúti alelnöknek Lehel Zoltánt, vasúti alelnöknek Suhajda Balázst.
  • A Digitális Információ Menedzsment Bizottságot Kis Tamás, a Jogi Koordináló Bizottságot Dr. Siska Judit Éva. A Környezetvédelmi Bizottság vezetésével Hegyi Zoltánt, a Kutatási és Innovációs Bizottság vezetésével pedig Puchard Zoltánt bízták meg.
  • A Minőségügyi Bizottságot Fülöp Pál, a Továbbképzési Bizottságot pedig Pásztor Zoltán irányítja.
  • A Közúti Bizottság vezetője Dr. Ambrus Kálmán, a Forgalomszabályozási és Közlekedésbiztonsági Bizottságé pedig Dr. Mocsári Tibor lett.
  • A Közúti Műtárgyak bizottságot Kolozsi Gyula, a Települési Utak Bizottságot Németh Mónika, a Tervezési Bizottságot Nádasdy Tamás, az ÚME Koordinációs Bizottságot Kolozsvári Nándor, az Üzemeltetési-Fenntartási Bizottságot Szabados Szabolcs irányítja.
  • A vasúti területen tevékenykedő bizottságok közül az Energiaellátási Bizottság vezetője Kökényesi Miklós, az e-VASUT Koordinációs Bizottságé pedig Berente János.
  • A Forgalmi Bizottság vezetője Pósalaki Lászlóa Távközlési és Biztosítóberendezések Bizottságé Takács Károly Gábor, a Vasúti Jármű Bizottságé Kiss Lászlóa Vasúti Pálya és Műtárgyak Bizottságé pedig Dr. Horvát Ferenc.
  • A Számvizsgáló bizottság elnöke Holnapy László, a tagjai pedig Boller Zsolt és Dr. Bumberák József lettek.