Közlekedési kultúra a Volánbusz autóbusz-vezetőinek szemével

Agresszív és türelmetlen vezetéssel, az elsőbbségadás figyelmen kívül hagyásával, vezetés közbeni telefonálással, gyorshajtással és büntetőfékezéssel is veszélyeztetik az autósok egymást, valamint a közösségi közlekedési járművek vezetőit és utasait – erősítette meg a közismert tényeket az a nem reprezentatív felmérés, amelynek segítségével a Volánbusz azt szerette volna megtudni, hogy milyennek látja a hazai közlekedési kultúra színvonalát több mint 10 000 autóbusz-vezetője.

A Volánbusz az önkéntes válaszadáson alapuló kérdőíves felmérést A Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódva, 2024. április 10. és május 3. között tartotta autóbusz-vezetői körében. A vállalat munkatársai évente több mint 16 millió, egy átlagos munkanapon 55 000 helyi és helyközi járaton tapasztalják meg, hogy melyek ma a legégetőbb közlekedési problémák a hazai utakon. A társaság kíváncsi volt arra is, hogy munkavállalói szerint utasaik betartják-e a kulturált közlekedés szabályait. Az online kérdőívet több száz buszvezető töltötte ki.

A válaszadók 35%-a az elsőbbségadás figyelmen kívül hagyását tartja a legkomolyabb szabálysértésnek. Negyedük szerint a gyorshajtás, közel 23%-uk szerint a vezetés közbeni telefonálás a legsúlyosabb kihágás. A munkatársak bő 15%-a szerint a napjainkban sajnos egyre többször tapasztalható büntetőfékezés jelenti a legégetőbb problémát.

Az autóbusz-vezetők több mint fele veszélyesnek tartja a buszsáv elfoglalását és az indokolatlanul lassú haladást, míg a levillogást és a dudálást kevésbé jelentős veszélyforrásnak látják. Tapasztalataik szerint a legkomolyabb közlekedésbiztonsági problémák közé a jobbkéz-szabály figyelmen kívül hagyása, a gyorshajtás, a nem megfelelő követési távolság, a figyelmetlen előzés, valamint az irányjelzés nélküli sávváltás vagy kanyarodás tartozik. A legnagyobb kockázatot az autóbuszok elé való bevágásban és a büntetőfékezésben látják a kollégák.

A társaság buszvezetőinek mintegy kétharmada naponta találkozik agresszív járművezetőkkel az utakon, további 35%-uk hetente többször. Mindössze 0,33%-uk nyilatkozott úgy, hogy sosem szembesül ezzel a problémával a közlekedésben. A válaszadók több mint fele szerint a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyó vezetés ma már mindenhol jelen van, út- és településtípustól függetlenül. Bő egyharmaduk úgy véli, hogy főleg a városokban tapasztalható az agresszív vezetési stílus.

A kollégák válaszai cáfolják a sztereotípiát, amely szerint általában a gyorsabb és drágább járművek vezetői közlekednek szabálysértő módon. Az autóbusz-vezetők mintegy háromnegyedének tapasztalata az, hogy az agresszív vezetési stílus független a jármű árától és teljesítményétől, és egyetértenek abban, hogy az ilyen magatartás komoly veszélyforrás.

Nem meglepő, hogy a válaszadók több mint kétharmada szerint a szabálysértő közlekedés fő oka a türelmetlenség, az viszont érdekes, hogy a volánbuszos járművezetők döntő többsége, több mint 86%-a szerint a magyarok erőszakosabban vezetnek, mint a külföldiek.

A kérdőívet kitöltők közel kétharmada szerint régen sokkal kulturáltabban vezettek az autósok, 35%-uk viszont úgy gondolja, korábban sem volt sokkal jobb a közlekedési morál, csak kevesebb jármű közlekedett az utakon. Bár az emlékekben sokszor megszépülnek a múltbeli tapasztalatok, mégis sokatmondó, hogy a kollégák több mint 94%-a szerint régen az utasok szabálykövetőbbek és türelmesebbek is voltak, mint napjainkban. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a válaszadók 58%-a véli úgy, hogy az utasok korábban sokkal jobban megbecsülték az autóbuszokat, 37%-uk szerint az utazók régen és manapság sincsenek tisztelettel az őket szállító járművek iránt.

Az utasok magatartásával kapcsolatban a szemetelés jelenti a fő problémát a Volánbusz munkatársainak tapasztalatai alapján. Ezt követi a hangoskodás és az ittas állapot. Ritkábban szembesülnek a kollégák üléskárpitba nyomott rágógumival, a járművet beszennyező ruházattal vagy akár szándékos rongálással is. Ugyanakkor az esetek több mint 70%-ában találkoznak az utazási szabályokat betartó, udvarias utasokkal.   

A Közlekedési Kultúra Napján a vállalatcsoport hangsúlyozza: a közlekedés valamennyi résztvevőjének együttműködésére van szükség ahhoz, hogy biztonságos és kulturált körülmények között utazhassunk. Legyünk végre valódi társak a közlekedésben!

Forrás: MÁV-Volán csoport