A közlekedési kultúra napja 2024. május 11.

Az Év Közlekedésbiztonsági Társadalmi Felelősségvállalója 2024

A 2024. évi „A Közlekedési Kultúra Napja” című országos esemény keretében a kiírók – a Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület, és a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata – pályázatot hirdetnek.

A pályázati határidő meghosszabbítva 2024. április 29-ig!

A pályázati anyagot elektronikusan az alábbi linken keresztül lehetséges: https://forms.gle/HCfgm9ZCrubvzTH28

 

A pályázat alapvető célja

A közlekedés biztonságának növelésében, a közlekedési kultúra javításában az állami feladatvégzés mellett kiemelt jelentősége van a civil kezdeményezéseknek és a gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének keretében megvalósuló programoknak, akcióknak.

A pályázat célja az, hogy bemutasson társadalmi felelősségvállalás keretében megvalósuló, a közlekedés biztonságát, a közlekedési kultúra javítását célzó, vagy azt is elősegítő jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet azokra az erőfeszítésekre melyeket egyes szervezetek az alapfeladataikon túl a közlekedők védelméért, a pozitív társadalmi szemlélet formálásáért, a kultúrált közlekedésért tesznek.

A pályázat és benyújtása

A pályázat olyan gazdasági társaságok, vállalkozások, non-profit szervezetek, alapítványok számára elérhető, amelyek fő tevékenysége nem a közlekedés biztonságának és kultúrájának elősegítése, de áldozatos munkájukkal valamely akciójukkal, aktivitásukkal, társadalmi célú feladatvállalásukkal hozzájárulnak közvetlen életközösségük vagy szélesebb körben a társadalom közlekedési kultúrájának, közlekedésbiztonságának javításához.

 

Beérkezési határidő: 2024. április 29. (hétfő) 24:00 óra.

 

A pályázat értékelése és díjazása

A pályázat bírálóbizottságát a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozatának delegált tagja(i), illetőleg a Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület által delegált bizottsági tag(ok) alkotják.

A legfontosabb értékelési szempontok: a pályázó tevékenysége útján elért személyek száma, a társadalmi hatás és a biztonsági ismeretekre, szemléletre gyakorolt hatás mértéke, a program/akció újszerűsége vagy az, hogy mennyire tudja megjeleníteni a közlekedésbiztonság, közlekedéskultúra kérdését olyan területeken, illetve olyan csatornákon, melyek korábban nem voltak a balesetmegelőzési munka „látóterében”. Előnyt jelent, ha a pályázó be tudja mutatni, hogy a közlekedésbiztonság állami feladatainak támogatását, vagy annak kiegészítését látja el, összhangban a hazai közlekedési, közlekedésbiztonsági célkitűzésekkel. Értékelés során fontos szempont, ha a tevékenység újszerű, innovatív elemeket jelenít meg a közlekedésbiztonsági munkában.

Díjazás

Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett díszoklevélben részesül.

A díjátadóról a díjazottak elektronikus levélben értesítést kapnak.

A díjak A Közlekedési Kultúra Napján, 2024. május 10-én, a Művészetek Palotájában, az országos esemény nyitórendezvényén kerülnek ünnepélyes keretek között átadásra, valamint a nap hivatalos honlapján, http://www.akozlekedesikulturanapja.hu/ és facebook oldalán is közzétételre kerülnek.

A díjazott szervezetek, illetve díjazott tevékenységük bemutatásra kerül továbbá a www.kti.hu/kozlekedesbiztonsag és a www.kreszvaltozas.hu portálokon is.

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk az alábbi címeken érhetők el:

Közlekedéstudományi Egyesület

1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Telefon: +36 1 353 2005, +36 1 353 0562

E-mail: info@ktenet.hu

Nyertes pályázat(ok)