Országos Közlekedésbiztonsági Vetélkedő

Időpont: 2017. május 12. 11:00-tól, május 13. 8:30-tól
Helyszín: 6724 Szeged, Körtöltés u.35. ; 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.

Szervezet:
Szegedi Közlekedési Kft.


2017.05.12. – járművezetők elméleti versenye

Az elméleti verseny tananyaga: KRESZ jogszabály 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet valamint a járművezető közlekedéskultúrája. Ezen kívül a trolibusz és villamos kategóriában F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi Utasítás is. A tesztanyag 200 kérdésből áll, kérdésenként 2 illetve 3 válaszlehetőség közül kell a helyeset megjelölni. Minden kérdésre csak egy helyes válasz van.

Az elméleti feladatok megoldása során szerezhető pontszám: 200 pont. A tesztet az elért eredménypontokkal vesszük figyelembe.

Az elméleti verseny kategóriánként történik.

  • Villamos: 140 db KRESZ kérdés + 60 db F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás (új F.1.-F.2.)
  • Trolibusz: 140 db KRESZ kérdés + 60 db F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás
  • Autóbusz: 200 db KRESZ kérdés (vezetéselmélet is!)


2017.05.13. – járművezetők gyakorlati versenye

A gyakorlati feladatokat a versenyzők mindhárom kategóriában a pályarajz alapján hajtják végre, a sorrendtől eltérni nem lehet. A gyakorlat során a versenyzők kategóriánként azonos feladatot hajtanak végre. A csapatok az adott kategória versenyhelyszínén jelentkeznek a versenybírónál. A verseny a sorsoláskor kihúzott rajtszám szerint történik. A járművezetőket rajtszám szerint, a versenybíróval történt egyeztetés után szólítják versenyhez. Induláskor, a járművön elől jól látható helyen kell elhelyezni a rajtszámot.

A járművön a versenyzőn és csapattársán kívül a szervező társaság – típusismerettel rendelkező – munkavállalója, valamint a versenybizottság tagjai tartózkodhatnak, ellenőrzés céljából. A pályán minden kategóriában az arra kijelölt versenybírók végzik az értékelést.

Pontozás: A gyakorlati feladatok megoldása során minden versenyző 200 ponttal indul a verseny elején, ebből a pontszámból kell levonni a feladatok végrehajtása során kapott hibapontokat, illetve az időtúllépésért kapott büntetőpontokat.